Amt fiefdom of Oud and Nieuw Vossemeer and Vrijberghe
Disclaimer AMBACHTSHEERLIJKHEID.COM

De informatie op ambachtsheerlijkheid.nl kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De eigenaar van ambachtsheerlijkheid.nl, B.V. ambachtsheerlijkheid is niet verplicht de informatie te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren. Vermenigvuldiging en verspreiding van de informatie op ambachtsheerlijkheid.nl is alleen toegestaan in ongewijzigde vorm en alleen voor niet-commercieel gebruik met vermelding van de oorspronkelijke bron en de naam ambachtsheerlijkheid.nl. Alle intellectuele (eigendoms)rechten (waaronder in ieder geval begrepen de auteursrechten) met betrekking tot alle informatie, gegevens, afbeeldingen, op ambachtsheerlijkheid.nl (hierna gezamenlijk aangeduid als de “Inhoud”) en de manier waarop de Inhoud wordt gepresenteerd of verschijnt (met inbegrip van de vormgeving van www.ambachtsheerlijkheid.nl en andere visuele elementen) en alle informatie die daarmee verband houdt, behoren toe aan de B.V. Ambachtsheerlijkheid, haar opdrachtgever(s) of haar licentiegever(s).
Op alle getoonde foto’s rust copyright. Het is verboden om foto’s van de site te gebruiken voor reproductie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de B.V. Ambachtsheerlijkheid. Deze zal zo goed mogelijk zorgdragen voor bescherming van de privacy van alle gefotografeerde personen.

De informatie op ambachtsheerlijkheid.nl wordt aangeboden zonder enige garantie en de B.V. Ambachtsheerlijkheid sluit iedere aansprakelijkheid voor ieder gebruik van ambachtsheerlijkheid.nl of de daarop verstrekte informatie uit.