AANTEKENINGEN

I. DE AMBACHTSHEERLIJKHEID
1. HEERLIJKHEID VOSSEMEER
1. Reg. nr. 8
2. Een keet, ten noorden van de stad Tholen, vermoedelijk een zoutkeet.
3. Hazershil: een plaats tussen Steenbergen en Halsteren.
4. Kerkamer: plaats onder Oud Vossemeer.
5. Vosvliet: vroegere waterloop of kreek zij liep ten noorden van oost naar west langs de Oud Vossemeerse Polder.
5a. HOLLESTELLE, A. Geschiedkundige beschrijving van Tholen en Omstreken, blz. 125 e.v. 224 e.v.
6. Invent.nr. 17
7. LANTER DE MUNCK, J. Deductie en adstructieve memorie enz. Middelburg, 1795.
8. Reg. nr. 9
9. Maarlo: een water tussen Tholen en St. Philipsland.
10. Greveningen: water ten zuidwesten van St. Philipsland.
11. Strijen: het water of de gorzen ten noorden van de Heen.
12. Vertrisen Vaart: een plaats op het grondgebied (zuidwest) van Steenbergen.
13. Reg. nrs. 15, 16, 18, 19, 23
14. Rek. 1491/92; 1492/93
15. Rek. 1505/06
16. Reg. nrs. 13, 23
17. MEIJERS E. Des graven stroom. Blz. 9, 10
18. Reg. nr. 21
19. Reg. nr. 13 - 21
20. Reg. nr. 24
21. Reg. nr. 26
22. Reg. nr. 31
23. Reg. nr. 32
24. Reg. nr. 743
24a Reg. nr. 1589
25. Reg. nr.744
27. Reg. nr. 1703
28. Invent. nr. 23
29. Res. 1773
30. Res. 1774
31. Res. 1709
32. Res. 1763
33. Res. 1769
34. Res. 1789
35. Invent. nr. 1439
36. Res. 1795
37. Invent. nr. 1442
38. Res. 1796
39. Res. 1797
40. Res. 1798
41. Res. 1799
42. Res. 1800
43. Res. 1801
44. Res. 1804
45. Res. 1806
46. Res. 1807
46a Res. 1822; 1825 Invent. nr. 1589
47. Invent. nr. 1445
48. Invent. nr. 363; Res. 1819
49. Invent. nr. 1466
50. Rek. 1848/49
51. Invent. nr. 1445
52. Res. 1869, october.
53. Res. 1870
54. Invent. nr. 30
55. Invent. nr. 32
56. Invent. nr. 33
57. Invent. nr. 34
58. Res. 1958, maart
59. Invent. nr. 36
2. HEREN EN AANDELEN
1. Res. 1506
2. Res. 1525
3. Res. 1635
4. Res. 1722
5. Res. 1510
6. Res. 1530
7. Res. 1841
8. Res. 1514
9. Res. 1518
10. Res. 1521
11. Res. 1592
12. Res. 1611
13. Res. 1616
14. Res. 1727
15. Res. 1544
16. Res. 1536
17. Res. 1544
18. Res. 1570
19. GALESLOOT, L. Inventaire des archives de la cour fodale de Brabant, I. blz. 321
20. Res. 1586
21. Res. 1594
22. Res. 1609
23. Res. 1620
24. Res. 1632
25. Res. 1633
26. Res. 1597
27. Res. 1630
28. Res. 1632
29. Res. 1635
30. Res. 1636
31. Res. 1642
32. Res. 1643
33. Res. 1644
34. Res. 1655
36. Res. 1660
37. Res. 1663
38. Res. 1668
39. Res. 1670
40. Res. 1602, 1603
41. Res. 1657
42. Res. 1658
43. Res. 1663
44. Res. 1679
45. Res. 1682
46. Res. 1709
47. Res. 1711
48. Res. 1730
49. Res. 1733
50. Res. 1834
51. Res. 1650
52. Res. 1671
53. Res. 1745
54. Res. 1757
55. Res. 1506
56. Res. 1627
57. Res. 1537
58. Res. 1645
59. Res. 1679
60. Res. 1758; Invent. nr. 94
61. Res. 1817
62. Res. 1827, 1828. Rek. 1827/28
3. HEERLIJKHEID VRIJBERGHE
1. Invent. nr. 1844
2. ERMERINS, o.c. blz. 22, 134
3. Invent. nr. 1845
4. Invent. nr. 1824, 1845
5. FRUIN, Rek. nr. 1346
6. ibidem, nr. 1379
7. ibidem, nr. 1384
8. ibidem, rek. 1478/79, 1479/80
9. ibidem, rek. 1487
10. ibidem, nr. 1391
11. ibidem, rek. 1484/85
12. ibidem, nr. 1375
13. ibidem, nr. 1403
14. Chronologische lijsten, Raad van Mechelen.
15. FRUIN, rek. 1485
15a Ned. Adelsboek, 1518
16. Invent, nr. 1848,1845
17. FRUIN, Rek. Reg. nr. 1827
18. Reg. nr. 433 ; Invent. nr. 1827
19. Reg. nr. 505
20. Reg. nr. 526
21. Reg. nr. 536
22. Reg. nr. 538
23. Reg. nrs. 539, 540, 541
24. Reg. nrs. 649, 650
25. Reg. nrs. 654,655
26. Reg. nr. 545
27. Reg. nrs. 547 - 553
28. Reg. nrs. 660, 661. Invent. nr. 1844
29. Reg. nrs. 562, 594
30. Res. 1586
31. Res. 1587
32. Rek. 1586/87
33. Invent. nr. 11, 1841; res. 1711
34. ERMERINS, o.c. b1z.13 6
35. Invent. nr. 1844
36. ERMERINS, o.c. blz. 167.
37. Invent. nr. 1898
38. Invent. nr. 1845, 1899
39. Invent. nr. 1900, 1905, 1845
40. Invent. nr. 1902
41. Invent. nr. 1829
42. Invent. nr. 1903
43. Invent. nr. 1905
44. Invent. nr. 1830
45. Invent. nr. 1845
46. Invent. nr. 1845; res. 1731
47. Rek. Vrijberghe, 1733 /34
48. Rek. Vrijberghe, 1740/43
49. Rek. Vrijberghe, 1753/55
50. Invent. nr. 1845; res. 1746
51. Rek. Vrijberghe, 1747/50
52. Invent. nr. 1910
53. Rek. Vrijberghe, 1760/62
54. Invent. nr. 1845; res. 1766
55. Rek. Vrijberghe, 1770/73
56. Invent. nr. 1831
57. Res. 1781
58. Invent. nr. 1833
59. Invent. nr. 1837
60. Invent. nr. 1838
61. Invent. nr. 1845, res. 1766
62. Rek. Vrijberghe 1763/66
63. Rek. Vrijberghe 1753/55
64. Rek. Vrijberghe 1756/57
65. Rek. Vrijberghe 1770/73
66. Invent. nr. 1831
67. Rek.Vrijberghe 1774/76
68. Res. 1774
69. Invent.nr. 1831
70. Res. 1775
71. Invent.nr. 1832
72. Rek. 1784/85
73. Res. 1846
74. Res. 1787
75. Invent. nr. 1836
76. Invent. nr. 1845; res. 1788
77. Res. 1790
78. Rek. Vrijberghe 1790/91
79. Rek. Vrijberghe 1792/93
80. Rek. Vrijberghe 1816 en 1817
81. Rek. Vrijberghe 1812 /13
82. Res. 1843
83. Res. 1844
84. Res. 1845
85. Res. 1863
4. VERGADERINGEN
1. Rek. 1491/93
2. Reg. nr. 39
3. Reg. nr. 28
4. Res. 1500
5. Res. 1687
6. Res. 1494
7. Res. 1496
8. Res. 1497
9. Rek. 1500/01
10. Res. 1501
11. Res. 1803
12. Res. 1506
13. Rek. 1506/07
14. Res. 1507
15. Rek. 1516/17
16. Res. 1517
17. Rek. 1518/18
18. Rek. 1578/80; 1581/82; 1582/83
19. Res. 1507
20. Res. 1509
21. Res. 1511
22. Rek. 1511/12
23. Rek. 1513/14
24. Rek. 1514/15
25. Rek. 1515/16
26. Rek. 1516/17
27. Res. 1520
28. Rek. 1517/18
29. Rek. 1528/29
30. Res. 1530
31. Res. 1532
32. Res. 1533
33. Res. 1534
34. Rek. 1563/64
35. Reg. nr. 586
36. Rek. 1566/67
37. Reg. nr. 644
38. Reg. nr. 664, 668
39. Rek. 1577/78
40. Reg. nr. 687
41. Reg. nr. 690
42. Rek. 1577/78
43. Rek. 1578/79
44. Rek. 1608/09; 1609/10
45. Bijlagen rek. 1613/14; Invent. nr. 352
46. Bijlagen rek. 1616/17
47. Invent.nr. 352
48. Res. 1617
49. Res. 1618
50. Res. 1621
51. Res. 1622
52. Res. 1623
53. Rek. 1624/25
54. Res. 1625
55. Res. 1626
56. Res. 1627
57. Res. 1635
58. Res. 1638/39
59. Res. 1659
60. Res. 1661
61. Rek. 1691/92
62. Res. 1669
63. Res. 1678
64. Rek. 1683/84
65. Res. 1685
66. Rek. 1706/07
67. Rek. 1726
68. Res. 1747 en 1748
69. Res. 1757
70. Res. 1816
71. Res. 1817
72. Rek. 1506/07
73. Rek. 1509/10
74. Rek. 1510/11; Rek. 1631/32
75. Rek. 1636/37
76. Res. 1818
77. Reg. 1819/20
78. Rek. 1843/44
79. Res. 1856/ nr. 33
5. AMBACHTSHERENHUIS
1. Res. 1537
2. Res. 1543
3. Rek. 1543/44
4. Rek. 1548/49
5. Rek. 1555/56
6. Reg. nr. 517
7. Reg. 1561/62
8. Reg. 1564/65
9. ERMERINS o.c.
10. Reg. 1584/85
11. Reg. 1576/77
12. Res. 1577
13. Res. 1578
14. Rek. 1577/78
15. Rek. 1578/79
16. Res. 1579 - 1590
17. Rek. 1582/83
18. Res. 1591, Rek. 1591/92
19. Res. 1593
20. Rek. 1593/94
21. Res. 1594
22. Res. 1597
23. Rek. 1597/98
24. ERMERINS o.c. Blz. 71
25. Bijlagen rekening 1613/14
26. Rek. 1656/57
27. Res. 1658
28. Res. 1660
29. Res. 1675
30. Rek. 1688/89
31. Rek. 1703/04
32. Rek. 1718/19
33. Res. 1745
34. Res. 1764
35. Rek. 1764/65
36. Res. 1765
37. Res. 1766
38. Res. 1766, october
39. Res. 1767
40. Invent. nrs. 1379 en 1380
41. Invent. nr. 1379
42. Rek. 1768/69
43. Rek. 1766/67
44. Invent. nr. 1380
45. Res. 1768
46. Rek. 1769/70
47. Rek. 1769/70
48. Rek. 1770/71
49. Rek. 1770/71
50. Rek. 1773/74
51. Rek. 1770/71
52. Res. 1771
53. Rek. 1771/72, 1772/73
54. Rek. 1771/72
55. Rek. 1772/73
56. Res. 1896, nr. 10
57. Rek. 1773/74
58. Rek. 1774/75
59. Rek. 1777/78
60. Res. 1806
61. Res. 1821
62. Rek. 1823 /24
63. Res. 1830
64. Res. 1840
65. Res. 1885, nr.14
66. Res. 1896, nr. 19. Invent.nr. 1387
67. Lasterstenen, elders klikstenen genoemd, waren twee zware stenen, die een veroordeelde wegens laster in het openbaar om de hals moest dragen.
68. Res. 1897, nr. 10
69. Invent. nr. 1382
70. Res. 1911, nr. 15. Invent. nr. 1388
71. Res. 1918
72. Res. 1920
73. Res. 1930, nr. 21
74. Res. 1940
75. Res. 1941, nr. 4 Invent. nr. 1389
76. Res. 1944
77. Invent. nr. 1389
78. Res. 1952, nr. 13
79. Res. 1953, nr. 10
80. Res. 1954, maart nr. 1
81. Res. 1954, nr. 12
82. Res. 1955, nr. 13
83. Invent. nr. 1390
6. ARCHIEF
1. Res. 1494
2. Res. 1495
3. Res. 1496
4. Res. 1501
5. Resk. 1505/06
6. Res. 1506
7. Res. 1517
8. Res. 1525
9. Rek. 1525/26
10. Rek. 1532 /33
11. Res. 1533
12. Rek. 1539/40
13. Res. 1541
14. Res. 1544
15. Reg. nr. 555
16. Reg. nr. 684
17. Reg. nrs. 687, 688, 692, 697 699, 703.
18. Reg. nr. 750
19. Res. 1614
20. Res. 1624
21. Res. 1630
22. Res. 1679
23. Res. 1690
24. Res. 1696
25. Rek. 1696/97
26. Res. 1723
27. Res. 1752
28. Rek. 1757/58
29. Res. 1760
30. Res. 1761; Invent. nr. 346
31. Res. 1762
32. Rek. 1766/67
33. Res. 1778
34. Res. 1785
35. Res. 1872
36. ALBERT DELAHAYE, Archief van de Ambachtsheerlijkheid “Oud en Nieuw Vossemeer en Vrijberghe”, 1410-1962 (gestenc.264 blz.) Uitgegeven door de raad van beheer, 1965.
7. ZEGEL EN WAPEN
1. Reg.nr. 72
2. Reg.nr. 172
3. ERMERINS, o.c. blz. 131
4. Res. 1515
5. Reg. nr. 469
6. Reg.nr. 670
7. Rek. 1552/53
8. Leseneije: wat gelezen kan worden: opschrift
9. Reg. nr. 270
10. Reg. nr. 310
11. Res. 1617
12. Rek. 1713/14
13. Rek. 1786/87
8. RENTMEESTERS
1. ERMERINS, o.z. b1z.129
2. Reg. nrs. 13, 14
3. Reg. nr. 34.
4. Res. 1492
5. Res. 1496
6. Invent, nrs. 429, 430
7. Res. 1496
8. Res. 1497
9. Res. 1499
10. Invent. nr. 446
11. Res. 1510
12. Invent. nr. 471
13. Rek. 1515/16
14. Res. 1513
15. Res. 1525
16. Res. 1532
17. Invent. nr. 472
18. Res. 1527
19. Invent. nrs. 473-475
20. Invent. nrs. 476-478
21. Reg. nr. 345
22. Invent. nr. 506
23. Rek. 1571/72
24. Res. 1575
25. Res. 1581
26. G.A. Steenbergen; Reg.nrs. 407, 444
27. Res. 1596
28. Res. 1606
29. Res. 1611
30. Invent. nr. 560
31. Res. 1613
32. Res. 1615
33. Res. 1621
34. Res. 1624
35. Res. 1628
36. Res. 1628
37. Res. 1631
38. Res. 1632
39. Res. 1642
40. Res. 1649
41. Res. 1655
42. Res. 1668
43. Res. 1679
44. Res. 1689
45. Res. 1690
46. Res. 1705
47. Res. 1707, 1825, 1826
48. Res. 1729
49. Res. 1723, 1732
50. Res. 1730
51. Res. 1732
52. Res. 1733
53. Res. 1746
54. Res. 1746
55. Res. 1755
56. Res. 1756
57. Res. 1770
58. Res. 1780
59. Invent. nr. 337
60. Res. 1785
61. Res. 1788
62. Res. 1794
63. Invent. nr. 337
64. Res. 1805
65. Res. 1811
66. Res. 1812
67. Res. 1817
68. Res. 1820
69. Res. 1821
70. Invent, nr. 338; res. 1824
71. Res. 1827
72. Res. 1834, 1835
73. Invent. nr. 339
74. Invent. nr. 339
75. Res. 1840
76. Res. 1860
77. Invent. nr. 340
78. Res. 1861
79. Res. 1861, october
80. Res. 1865
81. Invent. nr. 340
82. Res. 1872.
83. Res. 1878
84. Res. 1879
85. Res. 1880
86. Res. 1881
87. Res. 1887
88. Res. 1912
89. Invent. nr. 342
90. Res. 1921.
91. Res. 1962
9. DE OUDSTE REKENING
1. Vletting; een plaats, waar turf gestoken wordt; een moerdijk.
2. bamis: feest van St.Bavo, 1 october De rekening is gesteld in ponden (p.), schellingen (sch.), penningen (pen.) of groten (gr.). Eenpond was plm. 6 gulden. Een enkele maal rekent de rentmeester in stuivers.
4. toe
5. erf of land.
6. stukje, klein stukje dijk.
7. ooslope d.i. een waterloop aan de oostzijde; hier is het woord geen toponiem.
8. Voordat het dorp Nieuw Vossemeer (1567) was gesticht, werd af en toe de naam Oud Vossemeer gebruikt. Dan bedoelde men het Oude Land van Vossemeer, het eerst ingedijkt, dat vrijwel met de Oud Vossemeerse Polder samenvalt. De naam van Nieuw Vossemeer is overigens dikwijls voor pas bedijkt land gebruikt.
9. Met Klein Vossemar bedoelde de rentmeester gezien de andere raakpunten, een nieuw land ten oosten van de Oude Polder. Blijkens een schepenacte van 1464 lag het ten oosten van de Vossemeerse dijk (Oud Voss.Polder); het heet dan �Cleyn Vosmaer bij der Tholen�. Vermoedelijk heeft het zuidelijker dan het Botshoofd gelegen. Waarschijnlijk heeft er zich spoedig een gehucht ontwikkeld, dat in tegenstelling tot het dorp �klein� werd genoemd.
10. De polder van de Hikke werd over het algemeen Onze Lieve Vrouwepolder genoemd. De naam Hikke was echter ook in gebruik. Het is mogelijk dat de Onze Lieve Vrouwepolder en de latere Hikkepolder niet geheel samenvallen.
11. Met �over �t water� duidde men het deel van de heerlijkheid in het huidige Noord- Brabant aan. Af en toe zei men: Kijkuit an Brabant. Dit betekende niet, dat Nieuw Kijkuit onder Brabant ressorteerde, doch dat het tegen Brabant aanlag. Dit land is tot ca. 1809 Zeeuws grond gebied gebleven.
12. Buitendijks gelegen gorzen. Ook binnendijks kwamen gorzen voor: landen, die niet of nog niet in cultuur waren gebracht.
13. Lammertiende. Op alle tien lammeren, die in het land van Vossemeer geboren werden, kregen de heren een lam. Deze werden verkocht; de opbrengst verantwoordt de rentmeester in zijn rekening.
13a. Per stuk
14. Ghemeen Wegje: waterland, op de grens tussen Steenbergen en Vossemeer.
15. Hellinc Vliet d.i. idem.
16. Lijsendijk, soms IJsendijk geschreven, idem. Vermoedelijk moet het in de buurt van Mattem
17. Kackkers: waterland, vermoedelijk gelegen op de grens tussen Steenbergen en Vossemeer, tegen de Rubeerepolder aan.
18. Kerkamer: een deel van de Kerkpolder.
19. Klein land.
20. Pinksteren.
21. Korentiende. Van alle granen, geteeld op het land van Vossemeer, genoten de heren elke elfde schoof. De tienden werden vergaard, als het graan gemaaid was en op hopen stond. Meestal werd de inning verhuurd aan iemand, die vooraf een bod had gedaan: de meeropbrengst was dan voor hem.
22. Seguit, Siguit d.i. identiek met de polder Oud Kijkuit.
23. Mare; di. restant van een vroegere kreek. De naam dateert vermoedelijk al van vóór de eerste dijkage en is in de naam van de heerlijkheid overgegaan.
24. Leguit, hier Nieuwland genoemd, was nog niet lang geleden ingedijkt.
25. Een kwart van de pachtsom, of de pacht voor een kwart jaar.
26. Deel. Hier is het duidelijk bedoeld als de twee posten van inkomsten uit de molen.
27. Scepe vlettinge, d.i. zes schepen turf, ep de Heye gestoken.
28. Dit jaar.
29. Met Pinksteren.
30. Achterstallige posten uit de vorige rek.
31. Weduwe.
32. Waar niets te halen is.
33. Hij heeft onder ede bevestigd het niet schuldig te zijn
34. Vanaf Pinksteren 91 tot op de dag van vandaag
35. Baljuw.
36. Toen.
37. Voorgeschoten.
38. Van het begin tot het einde.
39. Lijfkoop: handgeld, door de koper gegeven bij eigendomsoverdracht. Men maakte onderscheid tussen natte en droge lijfkoop, naargelang een drinkgeld (in natura) of een fooi in geld werd gegeven. Een deel van de lijfkoop kwam aan de armen. Lijfkoop was niet vrijwillig, doch verplicht.
40. Die keer.
41. Noentijds; bij het middagmaal.
42. Leuven.
43. Deze en dc volgende posten hebben betrekking op het proces, tussen de heren van Vossemeer en de kapittels van Bergen op Zoom en Tholen over de tienden. de tienden in de polders.
44. Te doen.
45. Compulsoer: letterlijk: de dwinger; hier ws. gebruikt voor de of?ciaal van het bisdom Luik.
46. Van ouds; zoals gebruikelijk.
47. Vonnis.
48. De graaf van Nassau.
49. De paalscheiding; afbakening van het wederzijds eigendom.
50. Verbeterd in: voderlaken d.i. voeringstof.
51. Elk jaar.
52. Om een kaart van het land van Vossemeer te maken
53. St.Truiden, België.
54. Wouw, Noord-Brabant.
55. Afgelegd.
56. Geven; afleggen.
57. Hoveling.
58. Vereerde.
59. Gedaagd.
60. De kaart. Vermoedelijk was een nieuwe kaart nodig
61. Bijnaam, die erop wijst, dat deze bode een goede loper was.
63. St.Truiden, België.
64. Aken, Duitsland.
65. Pleit, proces of pleidooi.
66. Hoe.
67. Vermaningen.
68. Hier is Van der Beke bedoeld, raad van de heer van Bergen op Zoom.
69. Het klooster der Minderbroeders
70. Observanten. Schrijffout; moet zijn. wesen.
71. Oorkonde of akte.
72. Jan Witsens, pastoor van Vossemeer.
73. Vergelijk; regeling van een geschil.
74. Arbitrale uitspraak.
75. Koudemarkt van Bergen op Zoom; najaarsmarkt, na Allerheiligen.
76. Rakende.
77. Deurwaarder.
78. Dagvaarde.
79. Schrijffout voor: reijsde.
80. Het Hof van de bisschop van Luik.
81. Salaris.
82. En de uitspraak zou worden gedaan.
83. Die nog werd uitgesteld.
84. Leuven
85. Antwoorden.
86. De fiscaal van het bisdom.
87. Luik, België.
88. Naar.
89. Voor het gerecht ontbood.
90. Kaproen: kap, muts, mantel met kap. Hier als onderscheidingsteken voor de schepenen.
91. Laken. De ambtskleding der schepenen werd door de heren van Vossemeer betaald.
92. Dertigste, d.i. mis of officie op de dertigste na het overlijden.
93. Gunnen: wat zij hem hebben toegezegd.
94. Vermoedelijk moet gelezen worden: eiken (Heichen).
95. Proces.
96. Toegezegd.
97. Dit jaar.
98. Verbleef.
99. Zorgen voor.
100. Stock: vermoedelijk een stok of roede voor de gerechtsdienaar.
101. Het een tegen het ander gerekend.
102. Al waren er reeds meer dan 6 aandelen, toch werd het goed slot van de rekening nog berekend volgens de oorspronkelijke zes delen.
103. Die ik niet heb kunnen innen.
104. Oordamme, ten noorden van Antwerpen.


III. DE HEERLIJKE RECHTEN

11. EIGENDOMMEN EN VRONEN
1. Reg. nr. 22
2. Reg. nr. 19
3. Reg. nr. 190
4. Reg. nr. 207
5. Rijksarchief in Namen. Fonds Corroy-le 15. Res. 1508 Château, diverse acten 1452 - 1469 16. Invent. nr. 390
6. Res. 1518
7. Res. 1521
8. Res. 1569
9. Res. 1578
10. Invent. nr. 357
11. FRUIN, Rek. enz. Reg. nr. 937
12. Res. 1571
13. Res. 1626
14. Res. 1627, 1628
15. Res. 1508
16. Invent. nr. 390
17. Res. 1705
18. Invent. nr. 392
19. Res. 1836, 1837
20. Res. 1842
21. Res. 1843; inventaris 396, 397
12. AANWASSEN
1. Rek. 1491/92
2. Rek. 1499/1500
3. Rek. 1503/04
4. Rek. 1511 /12
5. Res. 1517
6. Rek. 1519/20
7. Rek. 1529/30
8. Rek. 1531 /32
9. Rek. 1560/61
10. Res. 1623
11. Rek. 1633 /34
12. Res. 1638
13. Res. 1643
14. Rek. 1638/39
15. Res. 1659
16. Res. 1682
17. Rek. 1682/83
18. Res. 1685
19. Res. 1694
20. Res. 1760
21. Res. 1762
22. Invent. nrs. 1352-1354
23. Res. 1800
24. Res. 1801
25. Res. 1802
26. Res. 1803, 1804
27. Res. 1804
28. Invent. nr. 1844
29. Reg. nr. 532
30. Invent. nr. 1844
31. Rek. 1820/21
32. Res. 1842
33. Res. 1843
34. Res. 1848
35. Res. 1850(2)
36. Res. 1851
37. Res. 1852
38. Res. 1853
39. Invent. nr. 1615
40. Res. 1866
41. Res. 1867
42. Res. 1868
43. Res. 1869
44. Res. 1872
45. Res. 1873
46. Res. 1895
47. Res. 1896
48. Res. 1897
49. Res. 1898; Invent. nr. 1626
50. Res. 1869
51. Res. 1870; Invent. nr. 1619
13. TIENDEN
1. FRUIN. Rek. nr. 875
2. Reg. nr. 22
3. Rek. 1491/92
4. Res. 1505; Rek. 1499/1500-1519/20.
5. Res. 1492- 1495
6. Invent. nr. 365
7. Reg. nrs. 57,65
8. Reg. nrs. 73,75
9. Reg. nr. 61
10. Reg. nr.67
11. Chronologische lijsten, enz. blz.252
12. Res. 1510-1511
13. Reg. nrs. 141, 142
14. Reg. nr. 149
15. Reg. nr. 152
16. Reg. nr. 163
17. Reg. nrs. 176, 210 enz.
18. Reg. nr. 179,
19. Res. 1513
20. Reg. nr. 565
21. Res. 1567
22. Rek. 1578/79
23. Rek. 1579/80
24. Res. 1581
25. Res. 1602
26. Res. 1615, 1616
27. Rek. 1631 /32
28. Res. 1706
29. Rek. 1706/07
30. Invent. nr. 1530
31. Reg. nrs. 222, 228
32. Res. 1509
33. Res. 1510
34. Res. 1519
35. Op te merken valt, dat het dorp Nieuw Vossemeer nog niet bestond. Hier is met Oud Vossemeer waarschijnlijk alleen de Kerkpolder bedoeld; in de Oud Vossemeerse Polder hadden de heren geen tienden. Onder Nieuw Vossemeer begreep men de onlangs bedijkte polders.
36. Tegen de gebruikelijke recognitie als een leen in ontvangst nemen.
37. Invent. nr. 38
38. Invent. nr. 41
39. Reg. nr .741
40. Rek. 1529/30
41. Res. 1531
42. Res. 1534
43. Invent. nr. 39
44. Reg. nr. 653
45. Invent. nr. 40
46. Res. 1615.
47. Res. 1617
48. Rek. 1624/25
49. Res. 1628
50. Res. 1623, 1624
51. Res. 1624
52. Res. 1632
53. Res. 1633
54. Res. 1634
55. Res. 1636
56. Res. 1654
57. Res. 1656
58. Res. 1657
59. Res. 1640
60. Rek. 1698/99
61. Res. 1655
62. Res. 1743
63. Res. 1693
64. Res. 1695
65. Res. 1696
66. Res. 1619
67. Res. 1620
68. Res. 1724
69. Res. 1751
70. Res. 1794
71. Res. 1738
72. Res. 1752
73. Res. 1761
74. Res. 1811
75. Res. 1813, 1814, 1815
76. Rek. 1817/18
77. Res. 1831
78. Res. 1832
79. Rek. 1848/49
80. Invent. nr. 1430. Res. 1869, 1870
81. Rek. 1914/15
82. Res. 1850
83. Res. 1853-1855, 1862, 1863
84. Invent. nr. 387
85. Res. 1864
86. Res. 1865
87. Res. 1864
88. Res. 1866
89. Res. 1867
90. Res. 1869
91. Res. 1869
92. Invent. nr. 385
93. Invent. nrs. 383, 388
94. Invent. nr. 384
95. Rek. 1909/10
96. Rek. 1914/15
97. Rek. 1491/92
98. Reg. nrs. 162,204
99. Reg. nr. 163
100. Rek. 1504/05
101. Res. 1524
102. Res. 1590
103. Res. 1581
104. Rek. 1598/99
105. Rek. 1599
106. Res. 1610
107. Res. 1613
108. Bijl. rek. 1616/17
109. Res. 1620
110. Res. 1625
111. Res. 1630
112. Rek. 1631 /32.
113. Res. 1632 /33
114. Rek. 1682/83
115. Rek. 1704/05
116. Rek. 1726/27 Res. 1726
117. Invent. nr. 372, 1371
118. Rek. 1835/36
119. Invent. nr. 1252, 1254
14. PLANTRECHT
1. J.CANTER DE MUNCK, Deductie, enz. blz. 92
2. Reg. nr. 22
3. Invent. nr. 356
4. Invent. nr. 1635
5. Res. 1575
6. Res. 1598
7. Res. 1604
8. Res. 1655
9. Res. 1656, 1657
10. Res. 1665
11. Res. 1670
12. Res. 1679
13. Res. 1683, 1739, 1742, 1743
14. Res. 1742
15. Res. 1703
16. Res. 1742
17. Res. 1758
18. Invent. nrs. 13 67, 13 68
19. Res. 1759, 1760
20. Invent. nr. 1405. Res. 1763
21. Res. 1764
22. Res. 1841, 1842
23. Res. 1843/44
24. Invent. nr. 1660
25. Invent. nr. 1630
26. Res. 1915
15. VISSERIJ
1. Reg. nr. 8, 9
2. Reg. nr. 15
3. Reg. nr. 22
4. FRUIN, Rek.nr.13 83 e.v.
5. Reg. nr. 27
6. Reg. 1492
7. Rek. 1491/92
8. Res. 1493
9. Rek. 1491/92
10. Res. 1495
11. Rek. 1519/20; 1529/30
12. Res. 1497
13. Res. 1500
14. Res. 1503
15. Res. 1504
16. Reg. nr. 262
17. Res. 1511
18. Rek. 1506/07
19. Rek. 1511/12
20. Rek. 1519/20
21. Res. 1521
22. Res. 1568
23. Rek. 1571/72
24. Res. 1587
25. Res. 1588
26. Res. 1589
27. Rek. 1638/39
28. Res. 1654
29. Res. 1656
30. Res. 1667
31. Res. 1670
32. Res. 1695
33. Res. 1685
34. Rek. 1683/84
35. Invent. nr. 1470
36. Res. 1811
37. Res. 1812
38. Res. 1813
39. Res. 1818
40. Invent. nrs. 1252, 1254, 1332
41. Invent. nr. 1619
42. Invent. nrs. 12 54
43. Invent. nrs. 1252, 1254, 1332
16. VOGELARIJ en BIJENVLUCHT
1. Reg. nr. 8
2. Reg. nr. 9
3. Reg. nr. 22
4. Reg. nr. 15
5. Reg. nr. 682
6. CANTER DE MUNCK, J. Deductie enz. blz. 82
7. Res. 1514
8. Res. 1525
9. Res. 1529
10. Res. 1534
11. Res. 1521
12. Res. 1535
13. Res. 1593
14. Res. 1617
15. Res. 1636
16. Res. 1493
17. Res. 1496, october
18. Rek. 1514/15
19. Rek. 1524/25
20. Rek. 1650/51
21. Res. 1654
22. Res. 1655
23. Rek. 1657/58
24. Rek. 1680/81
25. Invent. nr. 419
26. Invent. nr. 1252
27. Invent. nr. 1254
28. Rek. 1870/71
17. MOLENS en WINDRECHT
1. Reg. nr. 8
2. Rek. 1492/93
3. Res. 1493
4. Res. 1500
5. Invent. nr. 435
6. Res. 1504
7. Rek. 1510/11
8. Res. 1511
9. Rek. 1511/12
10. Lijfkoop: drink- of handgeld, dat bij publieke verkopingen of verpachtingen gebruikelijk was.
11. Res. 1512
12. Invent. nr. 453
13. Res. 1515
14. Res. 1517
15. Res.1545
16. Invent. nr. 503
17. Rek. 1557/58
18. Reg. nr. 644
19. Res. 1567
20. Rek. 1576/77
21. Res. 1578-1582 en 1586
22. Res. 1589
23. Rek. 1698/99
24. Res. 1699
25. Res. 1578, 1579
26. Res. 1631
27. Rek. 1631 /32
28. Rek. 1579/80
29. Rek. 1581/82. Res. 1581
30. Rek. 1581/82
31. Res. 1582
32. Res. 1594
33. Rek. 1642/43
34. Res. 1676
35. Res. 1679
36. Res. 1681
37. Res. 1684
38. Res. 1685
39. Rek. 1689/90
40. Res. 1691
41. Invent. nr. 1394
42. Res. 1715
43. Rek. 1715/16
44. Res. 1726
45. Res. 1731, 1735,
46. Res. 1751
47. Res. 1752
48. Res. 1756
49. Res. 1757
50. Invent. nr. 1394
51. Res. 1842
52. Res. 1843
53. Res. 1854
54. Res. 1855
55. Invent. nr. 1396
56. Res. 1886
57. Res. 1889
58. Invent. nr. 1397
59. Res. 1532
60. Res. 1534
61. Res. 1575
62. Rek. 1609/10
63. Res. 1611
64. Rek. 1624/25
65. Res. 1625-1628
66. Invent. nr. 1391
67. Res. 1627
68. Rek. 1629/30
69. Res. 1661
70. Res. 1671
71. Res. 1675, 1679
72. Res. 1684
73. Res. 1701
74. Res. 1714
75. Res. 1729, 1735, 1742
76. Invent. nr. 1395
77. Res. 1812
78. Res. 1813, 1814
79. Res. 1818, 1819
80. Res. 1820, 1821
18. JACHTRECHT
1. ERMERINS, o.c. b1z.85
2. CANTER DE MUNCK, J. Deductie, enz.
3. Res. 1495
4. Res. 1517
5. Res. 1518
6. Res. 1529.
7. Res. 1618
8. Invent. nr. 407
9. Res. 1637
10. Res. 1650
11. Res. 1652
12. Res. 1672
13. Res. 1680
14. Res. 1687
15. Res. 1699
16. Res. 1714
17. Res. 1715
18. Res. 1717
19. Res. 1721
20. Res. 1724
21. Res. 1727
22. Res. 1730
23. Res. 1734
24. Res. 1751
25. Res. 1762
26. Res. 1742
27. Res. 1750, 1752, 1763
28. Invent.nr. 410
29. Res. 1815
30. Res. 1827
31. Res. 1828
32. Invent. nr. 411
33. Invent. nr. 411
34. Res. 1831
35. Invent.nr. 411
36. Res. 1829
37. Res. 1834
38. Invent.nr. 412, 413
39. Res. 1850
40. Res. 1852
41. Res. 1853
42. Res. 1856
43. Invent.nr. 416 - 418
44. Invent. nr. 418
45. Rek. 1855/56
46. Invent.nr. 418
19. VEREN
1. Reg. nr. 8
2. Res. 1493
3. Res. 1494
4. Res. 1495
5. Res. 1496
6. Res. 1497
7. Res. 1499
8. Res. 1500
9. Res. 1503
10. Res. 1504
11. Rek. Landmeesters 1505/06
12. Res. 1510
13. Res. 1511
14. Res. 1512
15. Rek. 1512/13
16. Res. 1538
17. Res. 1540
18. Res. 1544
19. Reg. nr. 632
20. Rek. 1567/68
21. Res. 1573, 1574
22. Res. 1575, 1576
23. Res. 1579
24. Rek. 1575/76
25. Res. 1580
26. Rek. 1581/82
27. Res. 1582
28. Rek. 1582/83
29. Res. 1597
30. Res. 1623, 1630
31. Res. 1609
32. Res. 1613
33. Res. 1630
34. Res. 1621
35. Rek. 1628/29
36. Res. 1630
37. Res. 1638
38. Res. 1654
39. Invent. nr. 1398
40. Res. 1657
41. Res. 1659
42. Invent. nr. 1398
43. Rek. 1663/64
44. Rek. 1683/84
45. Res. 1683
46. Res. 1693
47. Res. 1694
48. Res. 1695
49. Rek. 1696/97
50. Res. 1697
51. Res. 1700
52. Rek. 1706/07
53. Rek. 1713/14
54. Rek. 1715/16
55. Res. 1741
56. Invent. nr. 1401
57. Rek. 1784/85
58. Rek. 1805/06
59. Res. 1812
60. Invent. nr. 1402
61. Rek. 1817/18
62. Invent. nr. 1399
63. Invent. nr. 1399
64. Invent. nr. 1401
65. Res. 1841
66. Res. 1848
67. Res. 1849
68. Invent. nr. 1399
69. Invent. nr. 1404
20. ACCIJNS
1. CANTER DE MUNCK, J. Deductie enz. blz. 99
2. ERMERINS, o.c. blz. 92
3. Reg. nr. 8
4. Rek. 1491/92
5. Res. 1502
6. Res. 1503, 1507
7. Res. 1511
8. Res. 1512
9. Res. 1518
10. Res. 1575
11. Res. 1577
12. Res. 1578
13. Reg. nrs. 689, 690
14. Res. 1632
15. Res. 1675
16. Res. 1676
17. Invent. nr. 1517
18. Res. 1595
19. Invent. nr. 1516
1. Res. 1569
2. Res. 1570
3. Res. 1591
4. Res. 1662
5. Res. 1504
6. Rek. 1504/05
7. Rek. 1519/20
8. Res. 1519
9. Rek. 1532/33
10. Res. 1539
11. Res. 1608
12. Rek. baljuw 1661/62
13. Rek. 1657/58
14. Res. 1537
15. Res. 1538
16. Res. 1541
17. FRUIN, Rek. nr. 1377
18. ERMERINS, o.c. Blz. 116
22. MOERRECHT
1. d.w.z. aan anderen uit te geven
2. Reg. nrs. 13 - 20
3. Reg. nr. 22
4. Reg. nr. 32
5. Res. 1493
6. Res. 1494, 1495, 1497
7. Res. 1498
8. Res. 1503
9. Res. 1511
10. ERMERINS, o.c. blz. 91
23. TOLVRIJHEID
1. Res. 1545
2. ERMERINS, o.c. blz. 101
24. VRIJDOM VAN LASTEN
1. FRUIN, Rek. bede 1473/74
2. Idem, 1484/85
3. Invent. nr. 1509
4. FRUIN, Rek. reg. nr. 233
5. Idem, reg. nr. 234
6. Invent.nr. 1509
7. Invent.nr. 356
8. Rek. 1561/62
9. ERMERINS, o.c. blz. 107
10. Res. 1578
11. Res. 1675
12. Rek. 1634/35
13. Rek. 1727/28
14. Rek. 1746/47
15. Rek. 1790/91


IV HET BESTUUR VAN DE DORPEN

25. IN HET ALGEMEEN
1. ERMERINS, o.c. blz. 53. Het werk is voltooid in 1764, doch pas in 1784 uitgegeven. De hier vermelde getallen geven waarschijnlijk de toestand van ca. 1784 weer.
2. Res. 1699
3. ERMERINS, o.c. blz. 73
4. Res. 1510
5. Res. 1513
6. Res. 1590
7. Invent. nrs. 1503- 1508
8. Reg. nr. 229
9. Reg. nr. 247
10. Reg. nr. 235
11. Reg. nr. 330
12. Reg. nr. 709
13. Reg. nrs. 729, 731
14. Res. 1735
15. Res. 1500
16. Res. 1514
17. Res. 1574- 1577
18. Res. 1618
19. Res. 1702
20. Res. 1531
21. Res. 1662
22. Res. 1675
23. Res. 1717
24. Res. 1746
25. Res. 1751
26. Res. 1545
27. Rek. 1564/65
28. Res. 1759
29. Invent. nr. 1500
29a. Rek. 1559/60
30. Res. 1578
31. Rek. 1657/58
32. Rek. 1685/86
33. Res. 1675
34. Rek. 1675/76
35. Rek. 1771/72
36. Rek. 1771/72
37. Res. 1747
38. Res. 1743
39. Res. 1502
40. Res. 1714
41. Res. 1725
42. Res. 1726
43. Res. 1504
44. Res. 1571- 1578
45. Res. 1605
46. Invent. nr. 1583
47. Res. 1783
48. Res. 1620, 1621
49. Res. 1622
50. Res. 1623
51. Res. 1633
52. Res. 1636
53. Res. 1750
54. Res. 1736
55. Res. 1758
56. Res. 1787
57. Reg. nr. 664
58. Reg. nr. 724
59. Rek. 1638/39
60. Rek. 1717/18
61. Res. 1721
62. Res. 1725
63. Rek. 1725/26
64. Invent. nr. 1453, fol. 82
65. Res. 1727
66. Res. 1736, 1737
67. Res. 1737, october
68. Res. 1749
69. Res. 1766
70. Res. 1778
71. Res. 1781
72. Res. 1532
73. Res. 1650
74. Res. 1500- 1548
75. Res. 1593
76. Res. 1628
77. Res. 1704
78. Res. 1739
79. Res. 1752
80. Res. 1739
81. Res. 1740
82. Res. 1752
83. Res. 1765
84. Res. 1612
85. Bijlagen rek. 1612/13; 1613/14
86. Res. 1754. Rek. 1671
87. Res. 1628
88. Res. 1630
89. Res. 1763
90. Res. 1851 (2), nr.42
91. Res. 1689
92. Res. 1691
93. Res. 1692, 1693
94. Res. 1722
94a. Res. 1731
95. Res. 1732
96. Res. 1761
97. Res. 1762
98. Res. 1763
99. Res. 1768
100. Res. 1781
101. Res. 1787
102. Res. 1793
103. Res. 1787
104. Res. 1580
105. Res. 1689
106. Res. 1709, 1710, 1722
107. Res. 1732
108. Res. 1733
109. Res. 1706
110. Res. 1734
111. Res. 1744, 1747
112. Res. 1824, 1825
113. Res. 1503
114. Rek. 1517/18
115. Res. 1595
116. Res. 1693
117. Res. 1632
118. Res. 1777
119. Res. 1504
120. Res. 1506
121. Invent. nrs. 1535- 1573
122. Armenrek. 1566/67
123. Armenrek. 1567/68
124. Armenrek. 1569/70
125. Armenrek. 1570/71
126. Armenrek. 1578/79
127. Armenrek. 1581/84
128. Armenrek. 1599/1601
129. Armenrek. 1604/05
130. Armenrek. 1606/07
131. Res. 1757
132. Res. 1595
133. Reg. nr. 617
134. Reg. nr. 647
135. Reg. nr. 651
136. Res. 1571
137. Reg. nr. 659
138. Reg. nr. 658
139. Armenrek. 1567/68
140. Armenrek. 1591/93
141. Armenrek. 1597/98
142. Armenrek. 1607/08
143. Invent. nr. 1574. Rek. 1755/56
144. Res. 1710
145. Armenrek. 1569/70
146. Armenrek. 1572/73
147. Armenrek. 1585/86
148. Armenrek. 1595/96
149. Armenrek. 1601/02
150. Armenrek. 1567/68
151. Armenrek. 1571/72
152. HOLLESTELLE, A. Geschiedkundige beschrijving enz. blz. 355
153. Armenrek. 1572/73
154. Armenrek. 1574/75
155. Armenrek. 1577/78
156. Armenrek. 1599/1601
157. Armenrek. 1605/06
158. Armenrek. 1573/74
159. Invent. nr. 1576
160. Res. 1497
161. Rek. 1504/05, 1506/07
162. Res. 1507
163. Res. 1520
164. Res. 1534
165. Res. 1527/28
166. Res. 1536
167. Res. 1564/66
168. Res. 1594
169. Res. 1595
170. Res. 1615
171. Res. 1616v
172. Invent.nr. 1586
173. Res. 1651
174. Res. 1658
175. Res. 1659
176. Res. 1718
177. Res. 1710
178. Res. 1737
178a. Voorlopige Monumentenlijst van Zeeland
179. Rek. 1639/40
180. Res. 1644
181. Res. 1646
182. Res. 1650
183. Res. 1652
184. Rek. 1654/55
185. Res. 1686
185a. Rek. 1698/99
186. Res. 1688
187. Res. 1694
188. Res. 1707
189. Res. 1714
190. Invent.nr. 1441
191. Res. 1720
192. Res. 1722
193. Res. 1732
194. Res. 1735
195. Res. 1736
196. Res. 1750
197. Res. 1776
198. Res. 1762
199. Res. 1771
200. Res. 1772
201. Res. 1663
202. Res. 1686
203. Res. 1693
204. Res. 1705
205. Res. 1722
206. Res. 1724
207. Res. 1732, 1762
208. Res. 1736
209. Res. 1793
210. Res. 1503, 1504
211. Res. 1536
212. Zie hoofdstuk 5, par. 48
213. Reg. nrs. 644, 651, 658, 664 666,671
214. Res. 1574
215. Reg. nrs. 658, 664
216. Res. 1619
217. Res. 1622
218. Res. 1631
219. Res. 1656
220. Res. 1657
221. Res. 1674
222. Rek. 1673/74
223. Invent. nr. 1467
224. Res. 1681, 1683
225. Res. 1710
226. Res. 1742, 1743
227. ERMERINS, o.c. blz. 53.
228. R.A.Zeeland. Coll. v.d.Ploeg
229. Res. 1605
230. Rek. 1655/56
231. Rek. 1659/60
232. Ir.M.A.GEUZE en W.VAN DER PLOEG Boerderijnamen op Tholen. In: Zeeuws Tijdschrift, 1950, blz. 9 en 37
233. Rek. 1775/76
234. Rek. 1676/77
235. Res. 1567
236. Invent. nr. 1654
237. Rek. 1569/70
238. Res. 1568
239. Rek. 1583/84
240. Rek. 1609/10
241. Rek. 161011
242. Rek. 1611/12
243. Rek. 1612/13
244. Rek. 1624/25
245. Rek. 1635/36
246. Res. 1612
247. Res. 1615
248. Bijl.rek. 1616/17
249. Res. 1621
250. R.A.Zeeland. Coll. v.d.Ploeg
251. ERMERINS, o.c. blz. 53
252. ERMERINS, o.c. blz. 39
253. Res. 1626
254. Res. 1628, 1629. Invent. nr. 1510
255. Res. 1631
256. Rek. 1697/98
257. Invent.nrs. 1511 en 1512
26. KEUR
1. Res. 1496
2. Res. 1501
3. Rek. 1505/06
4. Reg. nrs. 48, 147, 160, 161, 351, 684
5. Rek. 1537/38
6. Reg. nrs. 611, 612, 614, 615, 618, 620
7. ERMERINS, o.c. blz. 241
8. Res. 1573, 1574, 1575
9. Rek. 1577/78
10. Armenrek. 1590/91
11. Armenrek. 1594/95
27. RECHTSPRAAK
1. Reg. nr. 8
2. Zoen: d.i. een overeenkomst in geval van een doodslag, waarbij de partijen een accoord sloten, meestal resulterend in een financiële vordering. Na zulk een accoord bleef de strafrechtelijke vervolging van de dader achterwege. De schepenen zagen wel toe op de naleving van het accoord.
3. Reg. nr. 22
4. Res. 1492
5. Res. 1502
6. Res. 1503
7. Invent.nr. 1462
8. Reg. nr. 160
9. Res. 1671
10. Res. 1495
11. Rek. 1497
12. Rek. 1515/16
13. Res. 1530
14. Rek.baljuw 1536/37
15. Res. 1537
16. Invent. nr. 355
17. Res. 1674, 1675
18. Invent. nr. 1449
19. Res. 1514
20. Reg. nr. 367
21. Reg. nr. 689
22. Res. 1595
23. Rek. 1594/95
24. Res. 1609
25. Res. 1619
26. Res. 1620
27. Res. 1623
28. Res. 1674
29. Res. 1690
30. Rek. baljuw 1535/36
31. Idem. 1537/38
32. Idem. 1540/41
33. Idem. 1552/55
34. Idem. 1557/58
35. Res. 1671
36. Res. 1719
37. Res. 1686
38. Res. 1707
39. Res. 1709
40. Res. 1710
28. BALJUW
1. Invent. nr. 11 (voorin)
2. Reg. nr. 8
3. FRUIN, Rekeningen, enz. nr. 1598
4. Idem. nr. 1509
5. Reg.nrs. 44, 45
6. Reg. nr. 48
7. Reg. nr. 67
8. Res. 1493
9. Res. 1494
10. Res. 1495
11. Res. 1496
12. Res. 1497
13. Res. 1502
14. Invent. nr. 1471
15. Res. 1514
16. Res. 1520
17. Res. 1536
18. Res. 1537
19. Res. 1592
20. Res. 1503
21. Res. 1504
22. Res. 1505
23. Res. 1506
24. Res. 1506/07
25. Res. 1508
26. Reg. nrs. 224, 226
27. Res. 1510
28. Res. 1511
29. Res. 1512
30. Res. 1513
31. Res. 1514
32. Res. 1515
33. Res. 1516
34. Res. 1517
35. Res. 1518, 1519
36. Res. 1520
37. Res. 1521
38. Res. 1522
39. Res. 1523
40. Res. 1524
41. Res. 1525
42. Res. 1526
43. Res. 1527
44. Res. 1533
45. Res. 1537
46. Invent. nr. 1473
47. Res. 1543
48. Invent. nr. 1474
49. Invent. nr. 1475
50. Invent. nr. 1476
51. Invent. nr. 1477
52. Reg.nr. 572
53. Reg. nr. 617
54. Rek. 1571/72
55. Reg. nr. 625
56. Res. 1578
57. Res. 1580
58. Res. 1581
59. Res. 1583
60. Res. 1584
61. Res. 1587
62. Res. 1592
63. Res. 1597
64. Res. 1616
65. Invent. nr. 1479
66. Res. 1621
67. Res. 1622
68. Res. 1630
69. Invent. nr. 1482
70. Res. 1642
71. Res. 1643
72. Res. 1644
73. Res. 1647
74. Res. 1648
75. Res. 1663
76. Res. 1665
77. Res. 1668
78. Res. 1678
79. Res. 1679
80. Res. 1683
81. Invent. nr. 1487
82. Res. 1687
83. Res. 1691
84. Res. 1702
85. Res. 1700, 1701, 1702
86. Res. 1705, november
87. Res. 1702
88. Res. 1709
89. Res. 1711
90. Invent. nr. 1441
91. Res. 1713
92. Res. 1714, februari
93. Res. 1715
94. Res. 1716
95. Res. 1716, october
96. Res. 1736
97. Res. 1737
98. Res. 1740
99. Res. 1743
100. Res. 1770
29. SECRETARIS
1. Invent. nr. 111
2. Reg. nr. 38
3. Reg. nrs. 78, 79, 128, 130
4. Res. 1494
5. Res. 1495
6. Res. 1496
7. Res. 1497
8. Res. 1498
9. Res. 1504
10. Res. 1505-1511
11. Res. 1512
12. Invent.nr. 449
13. Res. 1513
14. Res. 1514
15. Reg. 1515 - 1530
16. Res. 1531
17. Res. 1532 - 1544
18. Res. 1545
19. Reg. nrs. 537, 556
20. Reg. nr. 614
21. Res. 1573
22. Res. 1574
23. Res. 1578
24. Res. 1583
25. Res. 1583
26. Res. 1596
27. Res. 1600
28. Res. 1614
29. Res. 1615
30. Res. 1620
31. Res. 1622, 1623
32. Res. 1621
33. Res. 1623
34. Res. 1631
35. Rek. 1631/32
36. Res. 1647
37. Res. 1649
38. Invent. nr. 1490
39. Res. 1665
40. Rek. 1667/68
41. Res. 1662
42. Res. 1666
43. Res. 1673
44. Res. 1674
45. Res. 1676
46. Res. 1677
47. Res. 1679
48. Res. 1678
49. Res. 1679
50. Res. 1681
51. Res. 1685
52. Res. 1693
53. Res. 1795, november
54. Res. 1706
55. Invent. nr. 1491
56. Res. 1707
57. Invent. nr. 1491
58. Res. 1710
59. Res. 1708
60. Res. 1709 Invent. nr. 1492
61. Res. 1710
62. Res. 1711
63. Res. 1712, 1713
64. Res. 1714, februari
65. Res. 1714
66. Invent. nr. 1718
67. Res. 1717, 1718
68. Res. 1720
69. Res. 1721
70. Res. 1722
71. Res. 1724
72. Res. 1723
73. Res. 1732
74. Res. 1733
75. Res. 1733, juli 1
76. Invent. nr. 1497
77. Res. 173-5
78. Res. 1737
79. Res. 1738
80. Res. 1740
81. Res. 1741
82. Res. 1747, 1748
83. Res. 1749
84. Res. 1750
85. Res. 1824
30. BODEN
1. Invent. nr. 111
2. Invent. nrs. 1453, 1458
3. Rek. 1491/92
4. Res. 1497
5. Res. 1514
6. Res. 1525
7. Res. 1589
8. Res. 1623
9. Res. 1535
10. Res. 1537
11. Res. 1537/38
12. Res. 1569, 1570
13. Res. 1662
14. Reg. nr. 615
15. Rek. 1571/72
16. Rek. 1589/90
17. Rek. 1630/31
18. Rek. 1633 /34
19. Rek. 1673/74
20. Res. 1764
21. Res. 1630
22. Res. 1669
23. Res. 1670
24. Res. 1711, 1712
25. Res. 1726, 1728, 1729
26. Res. 1747
27. Res. 1681
28. Res. 1682
29. Res. 1699
30. Res. 1706
31. Res. 1707
32. Res. 1718
33. Res. 1750
34. Res. 1766
35. Res. 1782
36. Res. 1669
37. Res. 1702, 1706
38. Res. 1788
39. Res. 1796
31. KERKEN
1. Reg. nr.8
2. ERMERINS, o.c. blz. 95
3. HOLLESTELLE, A. Geschiedkundige beschrijving enz. blz. 23 5 e.v. De kerk van Tholen is in 1404 tot collegiale verheven.
4. Prebende: d.i. vast inkomen van een geestelijke.
5. Collegiale kerk: d.i. kerk, waaraan een kapittel van kanunniken verbonden is, die gehouden zijn tot koordienst, voornamelijk bestaande uit het lezen, reciteren of zingen van de Zeven Getijden van de roomse liturgie.
6. Achter: d.i. Noord Hollandse landmaat; de juiste oppervlakte is niet bekend.
7. Invent. nr. 364
8. Res. 1758
9. Reg. nrs. 13, 21 en 15
10. Vidimus: d.i. authentiek afschrift van een oorkonde, welk afschrift gegeven wordt door een wereldlijk of een geestelijk functionaris
11. Reg. nr. 25
12. JUTEN, G.C.A. Consilium de Beka. In: Taxandria, 1923, blz. 84
13. Res. 1492
14. Reg. nr. 85
15. Reg. nr. 93
16. HOLLESTELLE, o.c. blz. 261
17. Reg. nr. 86
18. Reg. nr. 90
19. Res. 1504
20. Res. 1510
21. Res. 1513
22. Res. 1516
23. Res. 1543
24. Reg. nrs. 517, 521
25. Reg. nr. 518
26. Invent.nr. 1450a
27. Rek. baljuw 1555/57. Daar deze rekening over meerdere jaren loopt zijn de feiten niet nauwkeurig te chronologiseren.
28. Rek. baljuw 1557/58
29. Reg. nrs. 537, 559
30. Invent.nr. 1519
31. HOLLESTELLE, o.c. blz. 23 5 e.v.
32. Reg. nrs. 630, 647, 648
33. HOLLESTELLE, o.c. blz. 445
34. Invent. nr. 367. ERMERINS, o.c. blz. 21 4
35. Niet te vinden in het archief
36. HOLLESTELLE, o.c. blz. 437, 448, 459
37. Armenrek. 1566/67 - 1574/75
38. Armenrek. 1567/68
38a Rek. 1567/68
39. Armenrek. 1569/70; 1570/71
40. Reg. nr. 617
41. Reg. nr. 630
42. Reg. nrs. 647, 648
43. Armenrek. 1571/72
44. Armenrek. 1572/73- 1575/76
45. Armenrek. 1575/76
46. Res. 1568
47. Res. 1569
48. Res. 1571
49. Armenrek. 1576/77
50. Armenrek. 1577/78
51. HOLLESTELLE, o.c. blz. 448
52. Res. 1577
53. Res. 1578
54. Invent. nr. 368
55. Rek. 1580/81
56. Res. 1580
57. Res. 1581
58. Res. 1582, 1583, 1584
59. Armenrek. 1586/87
60. Armenrek. 1593/94
61. Res. 1662, 1701
62. Invent. nr. 1587
63. Res. 1675, 1682, 1697, 1725, 1743
64. Res. 1710
65. Res. 1757, 1758
66. Res. 1675
67. Res. 1794
68. Res. 1761
69. Invent. nr. 1522. Armenrek. 1764
70. Res. 1602
71. Res. 1655, 1691, 1694, 1698
72. Res. 1757
73. Res. 1645
74. Invent. nr. 1520
75. Res. 1737
76. Rek. 1752/53
77. ERMERINS, o.c. blz. 50
78. Res. 1605
79. Res. 1618
80. Res. 1644
80a. Res. 1665
81. Res. 1673
82. Invent.nr. 1522
83. Res. 1674
84. Res. 1676
85. Invent.nr. 1522
86. Res. 1681
87. Res. 1682, 1684
88. Res. 1688
89. Res. 1689
90. Rek. 1704/05
91. Invent.nr. 1522
92. Res. 1719
93. Res. 1728
94. Res. 1728/29
95. Rek. 1731 /32
96. Res. 1731
97. Rek. 1731 /32
98. Res. 1735
99. Rek. 1735/36
100. Rek. 1739/40
101. Res. 1759
102. Res. 1762
103. Res. 1765
104. Rek. 1764/65
105. Rek. 1771/72
106. Invent. nr. 1522
107. Rek. 1772/73
108. Res. 1793
109. Res. 1793, juli
110. Res. 1794
111. Res. 1613
112. Res. 1617
113. Res. 1651
114. Invent. nr. 1522
115. Res. 1652, 1653
116. Rek. 1654/55
117. Invent. nr. 1522
118. Res. 1660, 1661, 1662
119. Res. 1662
120. Res. 1667
121. Res. 1702, 1727, 1728, 1738
122. Res. 1723
123. Res. 1738
124. Invent. nr. 1524
125. Res. 1758
126. Invent. nr. 1522
127. Res. 1765
128. Res. 1766
129. Res. 1768
130. Res. 1677
131. Res. 1717
132. Invent. nr. 1523
133. Res. 1677
134. Invent. nr. 1522
135. Rek. 1692/93
136. Rek. 1702/03
137. Rek. 1706/07
138. Rek. 1711/12
139. Res. 1739, 1740
140. Rek. 1741/42
141. Rek. 1743/44
142. Invent. nr. 1522
143. Res. 1765
144. Res. 1774
145. Rek. 1766/67
146. Rek. 1771/72
147. Res. 1786
148. KRÜGER, J. B. Kerkelijke geschiedenis
149. Invent. nr. 1529
150. Res. 1806
151. Res. 1807
152. Res. 1815
153. Res. 1818 Invent.nr. 1522
154. Res. 1820
155. Res. 1821
156. Res. 1847, nr.26
157. Res. 1848 van het bisdom Breda. IV. blz. 15
158. Invent.nr. 1503
159. Invent.nr. 1534
160. Res. 1911
32. ONDERWIJS
1. Rek. 1492/93
2. Res. 1493
3. Reg. nrs. 86, 90
4. Res. 1494
5. Res. 1496
6. Rek. 1515/16
7. Rek. 1529/30
9. Res. 1578
10. Res. 1590
11. Res. 1593
12. Res. 1613
13. Rek. 1632/33
14. Rek. 1638/39
15. Rek. 1639/40
16. Res. 1544
17. Res. 1645
18. Rek. 1675/76
19. Res. 1676
20. Res. 1689
21. Res. 1682, 1683
22. Res. 1692
23. Res. 1711
24. Rek. 1728/29
25. Res. 1748
26. Res. 1763
27. Res. 1772
28. Invent. nr. 1590
29. Res. 1835, 1836
30. Res. 1613
31. Res. 1631
32. Rek. 1652/53
33. Res. 1654
34. Res. 1660
35. Rek. 1660/61
36. Rek. 1658/59
37. Rek. 1665/66
38. Rek. 1667/68
39. Res. 1697
40. Rek. 1710/11
41. Res. 1710
42. Res. 1710
43. Res. 1711
44. Res. 1733
45. Res. 1750
46. Res. 1751
47. Res. 1748
48. Rek. 1765/66
49. Rek. 1772/73
50. Rek. 1782/83
51. Rek. 1785/86
DE POLDERS
1. Rek. 1591/92
2. Armenrek. 1593/94
3. Res.1664
4. Res.1503
5. Rek. 1570/71
6. Rek. 1572/73
7. Rek. 1577/78
8. Rek. 1669
9. Res. 1717
10. Res. 1724
11. Res. 1727
33. DE STRIENE
1. BEEKMAN, A.A. De wateren van Nederland, blz.204
2. VAN RHEINECK LEYSSIUS, Th. Geschiedkundige Atlas van Nederland. Tekst bij de bladen: Holland ten zuiden van het Y in 1300 (zuidelijk gedeelte); Holland omstreeks den St. Elisabethsvloed van 1421 (zuidelijk gedeelte), 1938.
3. VERKOOREN, Chartes et cartulaires des duchés de Brabant et de Limbourg et des pays d’Outre Meuse, l.blz. 24.
4. VERKOOREN, o.c. nr. 7
5. VAN RHEINECK LEYSSIUS, TH. Striana. In Ned. Leeuw, 1935. JUTEN, G.C.A. De benedenloop van de Mark. In: Taxandria, 1926, blz. 94.
6. VERKOOREN, o.c. blz. 42. CERUTTI, F.F.X. Middeleeuwse rechtsbronnen van de stad en heerlijkheid Breda, I. nr. 15.
7. MEYERS, E.M. Des graven stroom.
8. VERKOOREN, o.c. blz. 84. DROSSAERS, S.W.A. Archief van den Vossenschen Domeinraad, 1. Reg.nr. 7
9. G.A. Steenbergen, reg.nr.150
10. VAN MIERIS. Oorkondenboek van Holland,1.402
11. Rijksarchief in Gent. Archief van de abdij Zoetendaal.
12. A.R.A.H. Nassau Domeinraad, fol. 133 . I
13. A.R.A.H. Archief van de leen- en registerkamer van Holland,. nr. 78.
14. CERUTTI, o.c. nrs. 89 en 90.
15. VERKOOREN, o.c. II, blz. 12 5.
16. VERKOOREN, o.c. II, blz. 145, nr. 1750
17. A.R.A.H. Nassau Domeinraad, fol.133 , I VERKOOREN, o.c. nr. 1783, nr.4909.
18. A.R.A.H. Nassau Domeinraad, fol. 13 , I.
19. A.R.A.H. Archief van de leen- en registerkamer van Holland, nr.31 8.
20. VERKOOREN, o.c. t. VI en VII.
21. G.A.Steenbergen, reg.nr. 2. BOEREN, P.C. De heren van Breda en Schoten, blz.206.
22. Vosvliet: een voormalige waterloop, ten noorden van de huidige Oud Vossemeerse Polder, in de gemeente Oud Vossemeer. De vliet liep van oost naar West. Het is eender wateren, die de Striene “gekruist” zou hebben !
23. Mare of mere: waarschijnlijk identiek met het elders voorkomende Maarlo; een water tussen het noordwesten van Tholen en het land van Steenbergen.
24. Goewech, ook Gaweg of Geweg geschreven, duidt waarschijnlijk geen water aan, doch een weg langs het water, een ga-weg. Deze naam komt in het gehele land voor. Er mag niet altijd een toponiem in gezien worden.
25. G.A.Steenbergen, reg.nrs. 53 - 59.
26. DROSSAERS, S.W.A.. Archief van den Nassauschen Domeinraad, I. reg.nr. 577.
27. R.A.Zeeland. Rekeningen Fruin, reg.nr. 10. Volgens Van Rheineck Leyssius (Ned.Leeuw) 1935) was Scobbelant de toenaam van alle Willems’ van Striene.
28. R.A.Zeeland, Rekeningen Fruin, invent.nr. 1437.
29. Reg.nr.1
30. Quarenvliet: Steenbergse Vliet. Blijkens de nog volgende gegevens is deze determinatie zeker. Onjuist is de recontructie van Hollestelle, die de Quarenvliet in het eiland Tholen situeert. Het behoeft geen betoog, dat dienst hypothesen onhoudbaar zijn geworden, als hij dergelijke kapitale dislocaties bedrijft.


V. UITBREIDING VAN HET GRONDGEBIED

31. Gheest Lant; niet nauwkeurig aan te wijzen, doch af gaande op de tekst moet het een plaats zijn tussen de Steenbergse Vliet en Greveningen, vermoedelijk op de Heen of ten noorden daarvan, daar de grensomschrijving over Beukelenberg terugkeert.
32. Beukenlenberg: ten westen van de polder van de Heen; de zuid-westhoek van deze polder is ook een deel van het vroegere Beukelenberg.
33. Beukenlenput: een niet meer aan te wijzen punt dicht bij Beukelenberg.
34. Reg. nr. 1.
35. Weede, een vroegere heerlijkheid, langs Wieldrecht en Twintighoven gelegen. Zie Van RHEINECK LEYSSIUS, o.c. blz. 25
36. DROSSAERS, o.c. reg. nr. 27.
37. JUTEN, G.C.A. De geschiedkundige Atlas. In: Taxandria, 1939, blz. 121.
38. Deurlecht: Een punt op de grens tussen Oud en Nieuw Gastel en Roosendaal.
39. Lede: vermoedelijk de Steenbergse Vliet of een arm daarvan.
40. De uitmonding van de Dintel; de plaats lag toentertijd meer landinwaarts dan nu.
41. De uitmonding van de Mark; de rivier stroomde voorheen met twee armen in de buitenwateren: een heette Mark, de andere Dintel.
42. Oversterovermere: door Juten gelocaliseerd onder Hoeven;door Slootmans (Uit Stad en Land van Steenbergen, blz. 12 ) nader gepreciseerd tot het oosteinde van de Bremstraat onder Rucphen.
43. Hoeghsten Holterbergh, thans Bovendonk onder Hoeven.
44. Oorkondenboek van de abdij van St.Bernaards op de Schelde, nr. 1.
45. G.A.Bergen op Zoom, Commissie van Breda, Charterdoos, nr. 1069. DROSSAERS, o.c. reg. nrs. 1789 - 1792.
46. Kakelo, voorheen Steenbergens gebied, in 1605 onder Dinteloord en Prinsenland bedijkt.
47. CERUTTI, o.c. nr. 114.
48. CERUTTI, o.c. nr. 12.
49. CERUTTI, o.c. nrs. 129, 130.
50. CERUTTI, o.c. nr.140
51. CERUTTI, o.c. nrs. 184, 209
52. G.A.Steenbergen, reg. nrs. 25.
53. G.A.Steenbergen, reg. nr. 57.
54. DROSSAERS, o.c. I, reg. nrs. 654, 655, 658, 659.
55. Quarenvliet: Steenbergse Vliet. Zie noot 29.
56. Mynne; als zodanig niet aan te wijzen. Misschien moet er Hynne gelezen worden, de Heen. In elk geval is een punt bedoeld, noord. of noordwest van Steenbergen gelegen.
57. Stommelmare: niet nader aan te wijzen, doch blijkens dezelfde getuigenverklaringen onder Steenbergen gelegen.
58. Couvering: een streek ten zuidwesten van Steenbergen.
59. DROSSAERS, o.c. I, reg.nr. 662.
60. Oude Saegen en Doedenshil zijn niet meer aan te wijzen. Zij lagen in het grondgebied van Steenbergen.
61. MEYERS, o.c. blz. 61.
62. Mare: identiek met Maarlo, een water tussen St.Philipsland en Steenbergen.
63. Valkenberge: een streek ten noordoosten van Standdaarbuiten, waar de heer van Bergen op Zoom de Valkenbergse Amere inpolderde.
64. G.A.Steenbergen, reg. nr. 62.
65. G.A.Steenbergen, reg. nr.64.
66. VERACHTER, F. Inventaire des anciens chartes et privilèges et autres documents conservés aux archives de la ville d’Anvers, nr. CCIX.
67. G.A.Steenbergen, reg.nrs. ll en 77.
68. Reg. nr. 9.
69. Broekpolder, onder de polders van Tholen.
70. Maarlo, zie de noten 23 en 62.
71. Vertrisen Vaart, water ten zuidwesten van de stad Steenbergen gelegen. Het wordt nog in 1538 genoemd bij de bedijking van de Graaf Hendrik polder. Zie G.A.Steenbergen, reg. nr. 203.
72. Hazershil: een reeds oude verlanding, ten zuidwesten van Vertrisen Vaart gelegen, op de grens van Steenbergen en Halsteren.
73. Reg. nr. 11.
74. Reg. nr. 13.
75. Reg. nr. 242.
76. Invent. nr. 1646.
34. OUD VOSSEMEERSE POLDER
1.HOLLESTELLE, A. Geschied- en Waterstaatkundige beschrijving van de waterschappen of polders van het eiland Tholen. 1879. (Veel gegevens uit dit hoofdstuk zijn aan Hollestelle ontleend; veel van diens gegevens zijn uit het archief van de ambachtsheerlijkheid aangevuld of gecorrigeerd.
Er is niet altijd en overal naar Hollestelle verwezen).
2. VERACHTER, F. Inventaire des anciens chartes et privilèges et autres documents conservés aux archives de la ville d’Anvers CCIV.
3. VAN MIERIS, Charterboek. IV, blz. 613.
35. KERKPOLDER
1. Reg.nr.26.
2. Rijksarchief Namen. Fonds de Carroy-le-Chateau, nr. 3902.
36. OUD KIJKUIT
1. Res. 1511
2. FRUIN, Rek. nr. 1530
3. Rek. 1492/93; 1499/1500
4. Invent. nr. 1643
5. Rek. landmeester 1508/09
6. Res. 1541
37. HIKKEPOLDER
1. Reg. nr. 13
2. Reg. nr. 14
3. Reg. nrs. 15, 19
4. Reg. nr. 20
5. Reg. nr. 143
6. FRUIN, Rek.nr. 1530
7. Rek.landmeesters 1508/09
8. Rek. land meesters 1510/11
9. Res. 1492
10. Res. 1492
11. Res. 1492
12. Res. 1493, 1499, 1502, 1503, 1504
13. Res. 1493
14. Res. 1494
15. Res. 1496, 1497
16. Res. 1498
17. Res. 1501 en 1502
18. Res. 1531
19. Rek. 1528/29
20. Res. 1540
21. Rek. 1540/41
22. Res. 1541. Rek. 1544/45
23. Invent. nr. 1648
24. Rek. 1546/47
25. Invent.nrs. 1649, 1650
26. Res. 1586
38. SLABBECORN
1. Reg. nr. 127
2. Res. 1541
3. Res. 1595
4. Invent.nr. 1604
39. KARNEMELKLAND
1. Reg. nr. 127
2. Rek. 1500/01
3. Res. 1503, 1505
4. Reg. nr. 230. Res. 1509
5. Reg. nr. 235
6. Res. 1541
7. Rek. 1571/72
8. Invent.nr. 567
40. LEGUIT
1. FRUIN. Rek. nr. 1497
2. Reg. nrs. 144, 151
3. Reg. nr. 166
4. Rek. landmeesters 1508/09
5. Res. 1541
41. VOGELENZANG
1. Res. 1512
2. Res. 1517
3. Res. 1518
3a. Res. 1534
4. Res. 1520
5. Res. 1567
6. Invent. nr. 1662
7. Res. 1570 en 1571
8. Reg. nrs. 632, 633
9. Res. 1579
10. Rek. 1571/72
42. WEST VRIJBERGHE POLDER
1. HOLLESTELLE, A. o.c. Blz. 165
45. HOLLAREPOLDER
1. Res. 1623
2. Invent. nrs. 1669 en 1670 (niet meer nader geciteerd).
3. Invent. nrs. 1669 - 1765
46. VAN HAAFTENPOLDER
1. Res. 1832. Invent. nrs. 1763, 1766, 1786
2. Res. 1833
3. Res. 1834
4. Res. 1836
5. Res. 1838
6. Res, 1843
7. Res. 1846, october
8. Res. 1847
9. Res. 1848, nr. 14
10. Res. 1850 (2), nr. 11
11. Res. 1850 (2), nrs. 14, 15, 16, 18, 20
12. Res. 1851 (2), nrs. 22 , 23 , 24, 26, 27
13. Res. 1852, nr. 24
14. Res. 1875
47. SLUISPOLDER
1. Res. 1863. Invent. nrs. 1789- 1823
2. Res. 1864, b1z. 1532
3. Res. 1865, nr. 13
4. Res. 1873, nr. 18
5. Res. 1874, nr. 9
6. Res. 1876, nr. 8
7. Res. 1877, nr. 8
8. Res. 1878, nr. 11
9. Res. 1880, nr. 6
10. Res. 1881, nr. 5
11. Res. 1882, nr. 5
48. EEN VOORTIJDIG DELTA-PLAN
1. De meeste gegevens van dit hoofdstuk zijn ontleend aan: Invent. nr. 1595
2. Reg. nr. 469
3. Rek. 1554/55
4. Rek. 1555/56
5. Rek. 1554/55
6. Rek. 1555/56
49. NIEUW KIJKUIT
1. Reg. nr. 42
2. Res. 1541
3. Res. 1492
4. Res. 1492
5. Res. 1494
6. Res. 1495, 1496
7. Res. 1497
8. Res. 1503
9. Invent. nr. 365
10. Reg. nrs. 61, 62, 65, 75, 86, 76, 86, 91, 92, 93, 94, 97, 99, 105, 149, 152
11. Reg. nr. 176
12. Reg. nrs. 177, 181
13. FRUIN, Rek. bede, 1516/18
14. Rek. 1518/19
15. Res. 1512
16. Res. 1541
17. Reg. nr. 262
18. Rek. 1691/92
50. VOORDAGE OF SCHUDDEBEURS
1. Invent. nr. 1647
2. Invent. nr. 1646
3. Rek. 1514/15
4. Invent. nr. 460
5. Reg. nr. 276
6. Reg. nr. 280
7. Reg. nr. 282
8. Reg. nr. 287
9. Reg. nr. 285
10. Reg. nr. 288
11. Res. 1521
12. Rek. 1529/30
13. Res. 1535
14. Reg. nr. 629
51. MATTEMBURG
1. G.A.Steenbergen, reg. nr. 54
2. Reg. nr. 11, 14
3. Res. 1514
4. Res. 1515
5. Res. 1516
6. N.D.R.I., invent. nr. 430
7. Rek. 1508/09
8. Res. 1492
9. Rek. 1511/12
10. Rek. 1510/11
11. Rek. 1514/15
12. Res. 1516
13. Res. 1525
14. Rek. 1525/26
15. Res. 1526
16. Reg. nr. 324
17. Rek. 1527/28
18. Rek. 1527/28
19. Rek. 1529/30
20. Rek. 1528/29
21. Rek. 1529/30
22. Res. 1529
23. Rek. 1530/31
24. Invent. nr. 10; reg. nr. 324
25. Rek. 1529/30
26. Rek. 1531/32
27. Res. 1532; rek. 1532/33
28. Reg. nr. 591
52. POLDER VAN NIEUW VOSSEMEER
1. Invent. nr. 1651
2. Rek. 1548/49
3. N.D.R.I., invent. nr. 461
4. Invent. nr. 1652
5. Rek. 1554/55
6. Invent. nr. 1653; reg, nr. 46
7. Rek.1559/60
8. Invent. nr. 1653 a.
9. Rek. 1563/64
10. N.D.R.I., invent.nrs. 454, 456 Invent. nr. 1653a.
11. Invent. nr. 1653a
12. Reg. nrs. 591 en 592
13. Res. 1567, 1568, 1569
14. Rek. 1567/68
15. Rek. 1569/70
16. Invent. nr. 1654
17. Rek. 1567/68
18. Rek. 1566/67
19. Rek. nrs. 632, 633
20. Rek. 1570/71
21. Rek. 1571/72
22. Rek. 1578/79
23. Rek. 1584/85
24. Res. 1601
25. Res. 1602
26. Res. 1605
27. Res. 1607
28. Res. 1608
29. Res. 1609
30. VAN HAM. Archief van de polders van Nieuw Vossemeer, invent. nr. 225. Dit deel bevat zeer gedetailleerde details van de herdijking.
31. Rek. 1609/10
32. Rek. 1610/11
33. Rek. 1682/83
34. Rek. 1683/84
35. Res. 1683
36. Rek. 1684/85
53 HONDERD GEMETEN in de HEENSE POLDER
1. Res. 1496
2. Reg. nr. 582
3. De dijkage van het Steenbergse deel van de Heen is uitvoerig behandeld in: DELAHAYE, A. Dorp en polder aan de Vliet.
4. Res. 1609
5. Rek. 1609/10
6. Invent. nr. 1663
7. Rek. 1610/11
8. Invent. nr. 1663
9. Res. 1611
10. Rek. 1611/12
11. Res. 1612; rek. 1612/13
54 BOERENGORS
1. Rek. 1608/09
2. Rek. 1609/10
3. Res. 1623
55 HERENPOLDER
1. Res. 1633
2. Res. 1634
3. Rek. 1715/16;
4. Res. 1716/17; 1717/18
5. Res. 1718
6. Rek. 1719/20
56 EENDRACHTSPOLDER
1. Rek. 1659/60, fol. 35 e.v.
2. Res. 1665
3. Rek. 1683/84
4. Res. 1688
5. Res. 1689
6. Invent. nr. 1664
7. Res. 1693, 1694, 1695, 1696
8. Res. 1697
9. Res. 1698
10. Rek. 1698/99
11. Rek. 1699/1700
12. Rek. 1700/01
13. Rek. 1700/01
14. Res. 1701
57 BECIUSPOLDER
1. Res. 1856, nr. 36
2. Res. 1858, nr. 20
3. Invent. nr. 1788
4. Res. 1859, nr. 17
5. Res. 1859, nr. 20
6. Res. 1860
7. Res. 1861, nr. 11; 1862, nr. 4; 1863 nr. 23; 1867, nr. 7; 1868, nr. 22
8. Res. 1867, nr. 7
9. Res. 1869, nr. 22
10. Res. 1870, nr. 16
11. Res. 1870, nr. 27